Skupna imenovalca njene več desetletij dolge poslovne poti sta ljubezen do dela z ljudmi in veselje do ustvarjanja novega.

Prve delovne izkušnje izhajajo iz časa dela v turizmu, pozneje tudi v letalski industriji. Večen pečat usmerjenosti na stranko ji je dalo delo v marketinški agenciji. Po zaključku MBA študija, se je pridružila regionalni finančni skupini, na področju strateškega HR. Izkušnje v različnih vlogah in krajih so jo pripeljale na samostojno pot. Deluje kot executive coach in svetovalka na področju razvoja organizacije. Predana je podpori vodjem na njihovi poti skozi kompleksne situacije, da živijo svoje poslanstvo in prevajajo svoje vrednote v smeri trajnostne uspešnosti in osebnega zadovoljstva.

Združevanje umetniškega izraza, osebne refleksije ter prepoznavanja lepega in smisla v življenju, značilno za njeno delo, je prenesla v Galleria l’arte di seta.

Osebni cilj, ki mu pri tem sledi, je prispevati h kakovosti družbenega in osebnega. Vabilo, “postoj, poglej, začuti”,  je  vabilo k zaustavitvi trenutka, da bi ga globlje doživeli.

Ob svilenem dotiku, prepoznavanju upodobitve detajlov konkretnega okolja, ščemetu  lastnih vzgibov ob morebitnih spominih, željah ali predstavah, ki nam jih podoba vzbudi, prihaja do novih uvidov in s tem zaključka umetniškega dela. Vsakič znova.

Pri Galleria l’arte di seta gre več kot za osebno doživetje. Vabi k zavestni izbiri, trajnostnemu vedenju in večkratni uporabi. Povezuje spomin na stvaritve preteklih generacij, ki postane vzgon novim.

To so tudi vrednote, ki jih ustanoviteljica živi in so vir predanosti, ki jo vnaša v l’arte di seta.