Oh! – Mali vodič

Po dveh letih našega delovanja, ki ima za cilj oživljanje povezanosti s kulturno dediščino preteklih generacij in vzpodbujanje kreativnosti, smo izdali knjižico OH! Little Guide / OH! Mali vodič. Knjižica daje vpogled v prehojeno pot; predstavlja veselje nad doseženim in odpira pot novim projektom.

V tem času smo izdali dve kolekciji: Šepete Slovenije/Whispers of Slovenia, s serijo petih motivov, na katerih je umetnik upodobil lastno izkušnjo kulturne in naravne dediščine petih slovenskih pokrajin. Umetniška dela presegajo okvire, tako šepeti teh niso omejeni na slovensko ozemlje: prav tako lepo šepečejo o širšem okolju Alp, Panonije, Mediterana, Srednje Evrope, oziroma kjerkoli, kamor vas ponese njihov šepet.

In kolekcijo Poezija radosti, ideja za katero je nastala v pozni zimi začetka drugega leta pandemije covida. V času občutkov naveličanosti, brezizhodnosti, strahov.  V naša življenja smo želeli vnesti žive barve, ki nas bodo vzpodbudile in regenerirale. Deli slikarja Mitje Ficka prinašata prav to: izžarevata in v nas sijeta živost in veselje, hkrati pa odsevata tudi notranje ravnotežje. Poezija, poezija radosti.

Dela so v knjižici predstavljena kot svileni kvadrati, kareji, ki jih nosimo, kar verjetno ne preseneča, saj je eden od naših ciljev vnesti umetnost v dnevno življenje.  Pa tudi sicer imajo ti kvadrati, rute, pomembno vlogo v garderobi, in širše, v družbi, že mnoga stoletja. Neprekinjeno, neomejeno na spol. Torej so aktualne. Današnje generacije jih nosijo še bolj pogumno in z več domišljije.

OH! je okno v svet L’arte di seta. Vabljeni! Naša velika želja je, da pri tem upočasnite vaš ritem, zaustavite trenutek, in dovolite, da vam motivi zašepečejo zgodbe, ki jih nosijo. Dovolite, da vstopite v novo, z novo energijo, z novim kreativnim nabojem.

In, seveda, če vam bo kateri od kvadratov prepričjivo, vabeče šepetal, se mu prepustite, bodite pogumni in najdite vam lasten način, kako ga boste nosili in mu pri tem vdihnili svoj pečat.

Dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem sodelujočim v L’arte di seta  za podporo, vzpodbudo in kreativne prispevke, s katerimi ste omogočili uresničitev naših sanj. Hvala tudi vsem, ki ste z nakupom in povratno informacijo potrdili, da smo na pravi poti.

Lidija Drobež
ustanoviteljica, kuratorka