Obvestilo o zasebnosti

1. Uvodno

ELNOVA d.o.o., Metelkova ulica 7A, 1000 Ljubljana, upravljavec spletne strani Galleria.si (»Upravljavec«) posvečamo varstvu osebnih podatkov in zasebnosti veliko pozornost ter z njimi ravnamo posebej skrbno in v skladu z vso veljavno zakonodajo. Osebne podatke obdelujemo skladno s to politiko zasebnosti in izključno za namene, ki so navedeni in za katere so osebni podatki zbrani. V tej politiki zasebnosti se lahko seznanite s tem, katere osebne podatke obdelujemo, za katere namene, na kakšni podlagi, kako poskrbimo za njihovo varnost ter kakšne so vaše pravice v zvezi s tem.

Upravljavec osebnih podatkov je ELNOVA d.o.o. . Dostop do osebnih podatkov imajo samo za to pooblaščeni zaposleni pri Upravljavcu, ter skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci Upravljavca, s katerimi imamo sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

2. Vrste in nameni obdelave osebnih podatkov ter pravne podlage

Vaše osebne podatke obdelujemo na različnih pravnih podlagah in za različne namene, kot je pojasnjeno v nadaljevanju. Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi poslovnega razmerja z vami (sklenjena pogodba), na podlagi zakona, na podlagi našega zakonitega interesa in na podlagi vaše privolitve. Vaših osebnih podatkov razen v zakonsko določenih primerih ne bomo posredovali nobeni tretji osebi brez vaše pisne privolitve. Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države, razen kolikor je drugače navedeno v nadaljevanju tega obvestila.

 

Uporaba naše spletne strani
Zgolj za obisk in ogled spletne strani ni potrebno posredovati osebnih podatkov ali se registrirati, lahko pa se nekatere informacije pridobivajo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (»pixel tags«), standardnih orodij v spletni industriji. Več o tem si lahko preberete v točki 6. Piškotki ter v obvestilu o piškotkih. Podatke o vašem obnašanju na spletnih straneh ne pridobivamo samo preko piškotkov. Dopolnjujemo jih tudi z naslednjimi podatki: IP naslov vaše naprave (naslov vaše naprave, preko katere komunicirate z drugimi napravami v medmrežju); operacijski sistem vaše naprave, njegova različica in jezikovne nastavitve; brskalnik, ki ga uporabljate na svoji napravi, njegova različica in jezikovne nastavitve; spletni naslov (URL naslov) strani, s katere dostopate na našo spletno stran. V ta namen osebne podatke uporabljamo največ 12 mesecev, podatke hranimo le v pseudonimizirani obliki. V kolikor se odločite na naš kontaktni naslov poslati (elektronsko) sporočilo, se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. V tem primeru bo Upravljavec vaše osebne podatke uporabljal in nadalje obdeloval v skladu z vsebino vašega elektronskega sporočila ter ob upoštevanju vrste in narave medsebojnega razmerja.

 

Obdelava na podlagi pogodbe
Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar nam jih posredujete ob nakupu izdelka na naši spletni strani. Ob oddaji naročila nam posredujete vaše osebne podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev vašega naročila oziroma naše pogodbe z vami. Ti podatki so: ime in priimek, naslov, elektronski poštni naslov, telefonska številka. Te podatke nujno potrebujemo, da lahko izdamo račun in vam dostavimo naročene izdelke kot tudi da rešujemo morebitna vračila ali reklamacije. V kolikor nam teh podatkov ne boste posredovali, naročila ne boste mogli izvesti, lahko pa še naprej uporabljate našo spletno stran.

 

Obdelava na podlagi zakona
Na podlagi različne zakonodaje obdelujemo osebne podatke za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, za namene, ki nam jih nalagajo predpisi (npr. davčni predpisi, ipd.). Te podatke smo dolžni obdelovati, zato ste nam jih tudi dolžni posredovati, sicer ne bomo mogli ali smeli za vas opraviti naših storitev.

 

Obdelava na podlagi privolitve
Osebne podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše prostovoljne privolitve. S privolitvijo privolite, da se lahko osebni in drugi podatki, zbirajo, shranjujejo in uporabljajo za izbrane namene. V okviru privolitve lahko določite enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, ki so na voljo v trenutku, ko nam podate svojo privolitev. Vaše podatke bomo obdelovali izključno za namene, za katere ste nam jih posredovali in po komunikacijskih kanalih, za katere ste nam podali svoje soglasje. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete.

 

 

3. Zaščitni ukrepi in hramba podatkov

Upravljavec bo zavaroval vaše osebne podatke v skladu z njenimi IT in varnostnimi politikami, tako da bodo vaši osebni podatki zaščiteni pred nepooblaščeno uporabo, nepooblaščenim dostopom in neupravičenimi spremembami, izgubo ali uničenjem. Vaše osebne podatke hranimo za celotno obdobje trajanja našega pogodbenega razmerja z vami in še ves čas, ko so mogoči kakršni koli zahtevki na podlagi tega razmerja oziroma kolikor to od nas zahteva trenutno veljavna zakonodaja ali državni organi. Vaše osebne podatke, ki jih hranimo na podlagi vašega soglasja, bomo hranili vse do preklica takšnega soglasja.

 

4. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili le tako dolgo, kot je to potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Nekatere podatke smo skladno z veljavno zakonodajo dolžni hraniti dalj časa, nekatere pa hranimo tudi po prenehanju našega razmerja z vami, kadar je to potrebno za zavarovanje naših pravnih interesov. V slednjem primeru hranimo vaše podatke še do izteka morebitnih zastaralnih rokov. Dodatne informacije o tem, koliko časa hranimo določen podatek, lahko dobite tako, da nas kontaktirate na enega od spodaj navedenih kontaktnih podatkov.

 

5. Deljenje podatkov s tretjimi osebami in prenos osebnih podatkov v tretje države

Vaših osebnih podatkov ne bomo delili s tretjimi osebami, razen z našimi pogodbenimi obdelovalci, ki jih izbiramo skrbno in natančno, in s katerimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, skladne z relevantno zakonodajo. Prav tako lahko vaše osebne podatke razkrivamo različnim državnim organom, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, lahko pa tudi posameznikom, če dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča ali izkažejo drugo ustrezno pravno podlago. Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretje države, razen kolikor je to potrebno za to, da vam lahko zagotovimo naše storitve. Glede na navedeno bomo poskrbeli, da bodo podatki posredovani le zaupanja vrednim tretjim osebam v državah izven Evropskega gospodarskega prostora, katerih zakoni morda ne zagotavljajo enake ravni varstva vaših osebnih podatkov. Kadar bo potrebno, bo Upravljavec zagotovil, da so vzpostavljeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi za izpolnitev zahtev za mednaroden prenos osebnih podatkov na podlagi veljavnih zakonov o zasebnosti. Za prenos osebnih podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora, bo Upravljavec kot zaščitne ukrepe uporabil mehanizme, ki jih je odobrila Komisija, kot so potrjevanje v okviru zasebnostnega ščita in standardne pogodbene klavzule, kot je »(EU) upravljavec upravljavcu (izven EU/EGP)« Odločba 2004/915/ES (glej člen 46 Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

 

 

6. Piškotki

Spletna stran galleria.si (e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije za optimizacijo storitev itd.) uporablja piškotke. S piškotki vas osebno ne identificiramo. Uporabljamo jih samo za boljše delovanje spletišča. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da spletno mesto www.galleria.si nastavi piškotke na vaši napravi. Piškotek je besedilna datoteka, koda ali element programske opreme, ki na vašem računalniku ali napravi shranjuje informacije v zvezi z zgodovino brskanja. Je pod nadzorom vašega spletnega brskalnika in je včasih opremljen z edinstveno in naključno številko. Nad piškotki imate popoln nadzor. Lahko ga preberete, uničite ali prilagodite. Dodatne informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, lahko najdete na tej povezavi.

 

 

7. Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

  • pravica do dostopa – pomeni, da nas lahko kadarkoli vprašate, ali obdelujemo kakršne koli vaše osebne podatke in če jih, lahko dobite dostop do teh podatkov v obliki kopije ter dodatne informacije vezane na to;
  • pravica do popravka – pomeni, da lahko od nas kadarkoli zahtevate, da popravimo netočne ali nepopolne podatke;
  • pravica do izbrisa – pomeni, da lahko v primerih, ki so predvideni v členu 17 GDPR, zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, kolikor je možno, pa bomo v tem primeru poskrbeli tudi za to, da bodo te podatke izbrisali drugi upravljavci, ki smo jim predhodno razkrili vaše podatke;
  • pravica do omejitve obdelave – pomeni, da lahko za določeno obdobje začasno ustavimo obdelavo vaših osebnih podatkov, na primer v primerih, ko je sporna točnost vaših osebnih podatkov, a potrebujemo nekaj časa, da preverimo njihovo (ne)točnost;
  • pravica do ugovora obdelavi – pomeni, da lahko v primeru, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov (omenjeno je opredeljeno v točki 2 zgoraj), tej obdelavi nasprotujete in od nas zahtevate, da jih ne obdelujemo več; in
  • pravico do prenosljivosti podatkov – pomeni, da lahko od nas zahtevate, da vam zagotovimo vaše osebne podatke v strukturiranem, pogosto uporabljanem in strojno berljivem formatu in da takšne podatke posredujemo neposredno drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo. Na zahtevo in kadar je to tehnično izvedljivo, bomo vaše osebne podatke posredovali neposredno drugemu upravljavcu.
 

Navedene pravice lahko uveljavljate po postopku in na način, kot sta predpisana z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, »GDPR«).

8. Pravica do preklica privolitve za obdelavo

V primerih, ko je podlaga za obdelavo vaša privolitev, lahko privolitev za obdelavo kadarkoli prekličete na način, da nam svojo željo po preklicu sporočite z uporabo naših kontaktnih podatkov navedenih v tem dokumentu. Preklic privolitve za obdelavo ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki smo je na podlagi privolitve izvajali do njenega preklica.

 

9. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Kontaktni podatki nadzornega organa so:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Navedeno pravico lahko uveljavljate po postopku in na način, kot sta predpisana z GDPR in vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, veseli pa bomo, če boste najprej skušali svoja vprašanja ali pomisleke razrešiti z nami.

 

10. Posodobitve tega obvestila

To obvestilo smo nazadnje posodobili 27.11.2020 in nadomešča vse prejšnje različice. To obvestilo bomo občasno posodobili, posodobljeno različico objavili na spletu in vas o kakršnih koli bistvenih spremembah obvestili. Priporočamo, da si obvestilo od časa do časa ponovno preberete, da boste seznanjeni s trenutno različico.

 

11. Kontaktni podatki

ELNOVA d.o.o.
Metelkova 7A, 1000 Ljubljana.
info@galleria.si